Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Rozpočet

Rozpočet Dolní Dubňany

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
19,19 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 698 400 Kč
Upravený rozpočet 2 708 400 Kč
Skutečné čerpání 2 130 189 Kč
Čerpání 78,65 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Stavby 1 000 000 910 000 167 817 18,44
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 650 000 650 000 644 050 99,08
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 170 000 170 000 160 371 94,34
Nákup ostatních služeb 165 400 165 400 234 800 141,96
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 155 000 155 000 116 253 75,00
Opravy a udržování 85 000 85 000 238 671 280,79
Konzultační, poradenské a právní služby 80 000 80 000 13 915 17,39
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 70 000 70 000 35 877 51,25
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 65 000 65 000 58 198 89,54
Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000 60 000 155 513 259,19
Plyn 60 000 60 000 70 842 118,07
Elektrická energie 40 000 40 000 28 520 71,30
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 25 000 25 000 20 302 81,21
Ostatní osobní výdaje 20 000 20 000 21 110 105,55
Služby elektronických komunikací 10 000 10 000 7 423 74,23
Podlimitní programové vybavení 10 000 10 000 0 0,00
Služby školení a vzdělávání 10 000 10 000 5 550 55,50
Pohoštění 6 000 6 000 7 453 124,22
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 5 000 5 000 4 354 87,08
Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000 5 000 4 233 84,66
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 5 000 5 000 185 3,70
Poštovní služby 2 000 2 000 1 450 72,50
Cestovné 0 0 1 608 0,00
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 0 270 0,00
Nájemné 0 0 1 195 0,00
Podlimitní technické zhodnocení 0 0 30 129 0,00
Stroje, přístroje a zařízení 0 90 000 90 000 100,00
Neinvestiční transfery obcím 0 10 000 10 000 100,00
Platby daní státnímu rozpočtu 0 0 100 0,00
Celkem 2 698 400 2 708 400 2 130 189 78,65
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

DD-rozpocet 2023.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 97,42 KiB

Festival

Festival dechových hudeb

Krizport

logo

ČEZ

Skupina ČEZ

Infocentrum

Infocentrum JE Dukovany

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka