Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Kostel sv. Václava

Významnou dominantou a histrickou památkou obce Dolní Dubňany je kostel sv. Václava vystavěný v 2. pol. 13. stol. rytířským rádem Templářů, kteří sídlili v nedalekém hradě Templštýn. 

Původní jednolodní románský chrám prošel několika úpravami: na konci 16. století byla upravena koruna věže, která možná tehdy dostala zděný střešní jehlan. V roce 1807 byl v rámci oprav kostela zazděn původní vstup v jižní zdi lodi a vytvořen nový, vedoucí podvěžím. Původní malá hrotitá okna byla zazděna a nahrazena novými. Roku 1885 byl upravován strop lodi, další stavební úpravy proběhly roku 1902.

Kostel stojí na kopci nad vesnicí v místech prastarého pohřebiště, je chráněn jako kulturní památka a je filiálním kostelem farnosti sousední obce Horní Dubňany.

kostel

 

Čtyři kamenné kříže umístěné u vchodu do kostela byly objeveny během jeho opravy, uvnitř kostela se dále nachází stará kamenná románská křtitelnice.

Kámen1 Křížový kámen č. 1 (/1930)

Rozměry: 108 x 43 x 18 cm
Popis: plochá deska s řeckým křížem v negativním provedení
Stanoviště: je vodorovně zasazena v nároží vedle vchodu do kostela
Kámen1
Kámen2 Křížový kámen č. 2 (/1931)

Rozměry: 103 x 40 x 13 cm
Popis: v protáhlém obdélníku je na žerdi řecký kříž
Stanoviště: je vodorovně zasazena v nároží vedle vchodu do kostela
Kámen2
Kámen3 Křížový kámen č. 3 (/1932)

Rozměry: 106 x 57 x 20 cm
Popis: shodně provedená deska jako kámen č. 1
Stanoviště: je vodorovně zasazena v nároží vedle vchodu do kostela
Kámen3
Kámen4 Křížový kámen č. 4 (/1933)

Rozměry: 140 x 50 x 20 cm
Popis: v orámované ploše maltézský kříž na žerdi s podstavcem
Stanoviště: je vodorovně zasazena v nároží vedle vchodu do kostela
Kámen4

Festival

Festival dechových hudeb

Krizport

logo

ČEZ

Skupina ČEZ

Infocentrum

Infocentrum JE Dukovany

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka