Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Malíř a grafik Jan Kudláček

 

foto

Malíř a grafik Jan Kudláček se narodil 3. září 1928 v Dolních Dubňanech. 

Jan Kudláček prožívá dětství v rodné vesnici i v Moravském Krumlově, po okupaci tohoto města hitlerovskými vojsky však odchází chlapec s rodinou do Prahy.

 

Od roku 1945 do roku 1949 studuje na Státní grafické škole v Praze. Zde jsou jeho učiteli Petr Dilinger, Karel Müller a Rudolf Beneš. Později, v letech 1949 až 1950, studuje dějiny umění na Karlově univerzitě.

Od roku 1950 do roku 1957 studuje na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vlastimila Rady a absolvuje u prof. Vratislava Nechleby.

 

Zabývá se malbou, grafikou a užitou grafikou, těžiště jeho práce však spočívá v ilustraci, především v ilustraci dětských knih. Za ně byl také mnohokrát oceněn doma i v zahraničí. Zúčastnil se desítek domácích i zahraničních výstav.

Jan Kudláček se k ilustraci dostal mnohem později než jeho vrstevníci. První kniha s jeho ilustracemi vyšla až v roce 1964. Poté však následovala již souvislá řada knižních titulů, které vycházely u nás i v zahraničí a autorovi přinesly nejedno uznání. 

 

O kvalitě jeho ilustrační tvorby svědčí i fakt, že si ho mnozí spisovatelé přímo vyžadovali a dokonce i několik spisovatelů se natolik nechalo inspirovat jeho obrázky, že k nim napsali své knihy. Patří k ilustrátorům, kteří výrazně poznamenali světovou ilustraci pro děti.

Rodák z Dolních Dubňan ak. malíř Jan Kudláček, grafik, ilustrátor a tvůrce animovaných filmů zemřel dne 25. listopadu 2017 ve věku 89 let.

 

 

Podrobné informace a životě a tvorbě Jana Kudláčka naleznete na stránkách: www.jankudlacek.cz

 

123

 

Festival

Festival dechových hudeb

Krizport

logo

ČEZ

Skupina ČEZ

Infocentrum

Infocentrum JE Dukovany

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka