Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Zastupitelstvo obce

 

Zastupitelstvo obce Dolní Dubňany

 • Ing.  Tomáš Petříček, Ph.D. - starosta
 • Tomáš Drápal - místostarosta
 • Ing. Leoš Gretz
 • Stanislav Chvátal
 • Jana Mašová
 • Anna Němečková, DiS.
 • Ing. Josef Řezanina

 

Všichni členové zastupitelstva vykonávají své funkce jako neuvolnění, a to vč. starosty a místostarosty.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Dolní Dubňany proběhlo dne 19. 10. 2022, kdy byl zvolen starosta, místostarosta a následující složení výborů a komise.

Ustanovení ze zasedání zastupitelstva jsou průběžně zveřejňovány v sekci Dokumenty.

 

Finanční výbor

 • Stanislav Chvátal - předseda
 • Ing. Leoš Gretz
 • Anna Němečková, DiS.

 

Kontrolní výbor

 • Ing. Josef Řezanina - předseda
 • Jana Mašová
 • Stanislav Chvátal

 

Kulturní komise

 • Jana Mašová - předsedkyně
 • Anna Němečková, DiS.
 • Ing. Leoš Gretz

Festival

Festival dechových hudeb

Krizport

logo

ČEZ

Skupina ČEZ

Infocentrum

Infocentrum JE Dukovany

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka