Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Znak a vlajka obce

 

Znak a vlajka obce Dolní Dubňany zahrnuje symboliku blízkou obci - název je do znaku promítnut figurou svěšené dubové větve a tlapatý kříž jako symbol templářského řádu, který se ve 13. zasloužil o výstavbu kostela v Dolních Dubňanech.

 

znakPopis znaku: Ve stříbrno-zeleně sníženě děleném štítě nahoře červený tlapatý kříž, do dolního pole vyrůstá svěšený dubový dvoulist se žaludem uprostřed, vše stříbrné.

 

 

vlajkaPopis vlajky: List tvoří dva svislé pruhy, zelený a bílý, v poměru 2:3. V zeleném pruhu vyrůstá z žerďového okraje listu zelený dubový dvoulist se žaludem uprostřed, v bílém červený rovný tlapatý kříž. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

Udělení symbolů

Rozhodnutím Poslanecké sněmovky Parlamentu České republiky ze dne 4. dubna 2019 byly naší obci uděleny symboly znaku a vlajky na základě návrhu zpracovaného heraldikem. 

Dekret o přidělení symbolů převzali starosta naší obce p. Dvořáček a mistostarostka p. Mašová 25. června 2019 z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. 

Vlajka obce byla následně posvěcena otcem Pavlem Krčem v kostele sv. Václava symbolicky na závěr nedělní mše o Václavských hodech v roce 2019.

snemovnasnemovnasnemovna

svecenisveceni

 

Ke stažení

Znak obce pro grafické využití (obecní symboly nelze měnit, barevně upravovat nebo jakkoliv doplňovat):

 

 

Festival

Festival dechových hudeb

Krizport

logo

ČEZ

Skupina ČEZ

Infocentrum

Infocentrum JE Dukovany

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka