Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

MaDěRa

 

Kdo je MaDěRa?MaDěRa

Sdružení rodičů MaDěRa (Máme Děti Rádi) bylo založeno v roce 2016 a jeho hlavním posláním je pořádat akce pro děti v naší obci.

Členská základna sdružení s mění postupem času – v největší míře jsou zastoupeni rodiče dětí, dále mladí lidé z řad „chasy“ a jsme velice rádi, že se nám daří vychovávat si členy také z odrostlých dětí, které nám pomáhají s akcemi, kterých se samy dříve účastnily.

 

Pořádané kulturní akce

Pro děti pořádáme zábavné akce v průběhu celého roku a snažíme se nejen o pobavení, ale také o udržení tradic. Krásným příkladem je obnovení masopustu v naší obci, který se již stal každoroční zábavou pro děti a dospělé.

Mezi nejoblíbenějších akce můžeme bezpochyby zařadit maškarní karneval pro děti, který je pořádán každý rok na jiné téma (např. Divoký západ, Vesmír, Cirkus apod.), a oslavy dne dětí spojené se soutěžemi, zábavným vystoupením a sportovně-vědomostní stezkou.

Nejen pro tvořivé děti pořádáme dílničky, kde holky a kluci mohou projevit svou kreativitu. Pro děti jsou nachystané stanoviště s různými tvořivými aktivitami, maminky připraví drobné pohoštění a dospělí si mohou popovídat v improvizované mini-kavárně.

V létě mělo velký ohlas víkendové letní kino, ve kterém se po dva večery promítaly filmy pro děti a poslední večer patřil rodičům a široké veřejnosti. Byli bychom rádi, kdyby se z tohoto nápadu stala milá letní tradice.

Podzimní pouštění draků neboli drakiáda se již řadu let těší oblibě dětí, navíc je spojená s táborákem a ochutnáváním dobrot, které přinesou maminky. Na zahřátí je vždy připraven horký čaj a pro dospělé svařené víno.

Další akce (např. vítání léta, rozloučení s prázdninami, vyřezávání dýní, zábavné stezky), které nemají pevné místo v našich kalendářích, pořádáme operativně podle počasí, nálady a času organizátorů.

 

Financování aktivit

Veškeré akce jsou pro děti zdarma – a to včetně občerstvení, drobných odměn nebo materiálu používaného při vyrábění ve výtvarných dílničkách. Financování těchto aktivit je možné díky příspěvkům a darům od občanů Dolních Dubňan (dary do kasiček o masopustu a výtěžek z prodeje losů na dětském karnevalu) a díky pomoci od Obecního úřadu Dolní Dubňany – nejen finanční, ale také například poskytnutím prostor, vybavení a zařízení, které potřebujeme pro organizaci některých akcí.

 

1234

56

78

 

Festival

Festival dechových hudeb

Krizport

logo

ČEZ

Skupina ČEZ

Infocentrum

Infocentrum JE Dukovany

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka