Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Rozpočet

Rozpočet Dolní Dubňany

Životní prostředí Pododdíl Ochrana přírody a krajiny Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18,68 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 500 000 Kč
Upravený rozpočet 2 620 000 Kč
Skutečné čerpání 2 073 982 Kč
Čerpání 79,16 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 350 000 350 000 374 405 106,97
Nákup ostatních služeb 300 000 300 000 141 216 47,07
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 255 000 255 000 42 620 16,71
Nákup materiálu jinde nezařazený 190 000 190 000 103 551 54,50
Ostatní osobní výdaje 100 000 100 000 81 195 81,20
Opravy a udržování 90 000 90 000 32 911 36,57
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 80 000 80 000 100 079 125,10
Pohonné hmoty a maziva 80 000 80 000 23 398 29,25
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 32 000 32 000 36 318 113,49
Ochranné pomůcky 20 000 20 000 8 717 43,59
Služby peněžních ústavů 3 000 3 000 5 856 195,20
Platby daní státnímu rozpočtu 0 0 1 500 0,00
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 0 0 2 376 0,00
Stroje, přístroje a zařízení 0 1 120 000 330 410 29,50
Cestovné 0 0 1 608 0,00
Dopravní prostředky 0 0 787 500 0,00
Pohoštění 0 0 322 0,00
Celkem 1 500 000 2 620 000 2 073 982 79,16
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

DD-rozpocet 2023.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 97,42 KiB

Festival

Festival dechových hudeb

Krizport

logo

ČEZ

Skupina ČEZ

Infocentrum

Infocentrum JE Dukovany

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka