Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Úprava hranic polí a cest

 

Upozorňujeme občany, že v souvislosti s digitalizací katastru naší obce a po vzájemné dohodě mezi obcí a místními zemědělci dojde k úpravám hranic obhospodařovaných polí tak, aby hranice půdních bloků odpovídaly hranicím pozemků dle katastrální mapy.

Zároveň také dojde k obnově některých polních cest (viz přiložená mapa - žlutě vyznačené stávající polní cesty, růžovou barvou nově obnovené). Tyto úpravy byly započaty po sklizni v létě 2023 a postupně budou pokračovat i v přístím roce. Prosím všechny spoluobčany o shovívavost a respektování provedených změn.

Sjednocení hranic polí a katastru bude náročné zejména pro zemědělce (nutnost úprav dohod o směnách apod.), ale do budoucna je tato úprava nevyhnutelná. O to víc si vážím a děkuji všem dotčeným zemědělcům za snahu, spolupráci a ochotu se dohodnout!

polni cesty

Festival

Festival dechových hudeb

Krizport

logo

ČEZ

Skupina ČEZ

Infocentrum

Infocentrum JE Dukovany

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka