Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Digitalizace katastru

 

Upozorňujeme, že dnem 31. října 2022 byla vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území naší obce – tj. došlo k digitalizaci části katastrálních map a původní katastrální mapy se staly neplatnými.

 

Proč a kdo digitalizaci provádí?

Obnova katastrálního operátu (digitalizace) není v kompetenci obce, ale provádí ji příslušný katastrální úřad na základě katastrálního zákona a katastrální vyhlášky - pro obec Dolní Dubňany je to Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.

Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém území ČR a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální podobě.

 

Dotčené parcely

Seznam dotčeným parcel v katastru naší obce s porovnáním původních a nových údajů je uveden v následujících sestavách: 

V důsledku této digitalizace mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí – např. údaj o druhu pozemku nebo nově určená výměra dle skutečného zaměření. V takovém případě měl vlastník dotčeného pozemku zákonnou povinnost podat úplné nebo dílčí daňové přiznání do 31. ledna 2023. 

 

Festival

Festival dechových hudeb

Krizport

logo

ČEZ

Skupina ČEZ

Infocentrum

Infocentrum JE Dukovany

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka