Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Myslivecký spolek

 

Myslivecký spolek Dolní Dubňany má v současné době 24 členů a jednoho čekatele na členství. Stará se o honitbu o rozloze 530 ha. Na této výměře se vyskytuje zvěř srnčí, ojediněle se vyskytne zvěř černá, dále zajíc, liška, kuna, vydra. Z pernaté zvěře pak bažant obecný, kachna divoká, straka, sojka a pár hejnek koroptví.

 

Činnost spolku

Náplní výkonu práva myslivosti není jen lov zvěře, jak by se laikům mohlo snad zdát, ale především celoroční péče o ni. Bylo by chybou vidět za postavou myslivce pouze lovce. Za myslivostí je především obrovský podíl práce – pro zvěř a krajinu. Práce v osobním volném čase. Hlavní činnost spolku je zaměřena na doplňování krmiva v zásypech a krmelcích a také vody v napajedlech v období letních dnů.

 

Kulturní akce

Myslivecký spolek se každý rok podílí na různých kulturních akcích buď ve spolupráci s Obcí Dolní Dubňany nebo akce pořádané výhradně naším spolkem. V rámci spolupráce s OÚ v Dolních Dubňanech  se podílíme na přípravě a úklidu při pořádání Festivalu dechových hudeb, který se koná v červnu, dále při akci Ukliďme Česko, a také se účastníme Dětského dne pořádané spolkem MaDěRa.

Mezi akce pořádané mysliveckým spolkem patří Zkoušky z norování na umělé noře, myslivecký ples, kde je zajištěna bohatá zvěřinová tombola.

 

MyslivciMyslivci

MyslivciMyslivci

 

Festival

Festival dechových hudeb

Krizport

logo

ČEZ

Skupina ČEZ

Infocentrum

Infocentrum JE Dukovany

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka