Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Rozpočet

Rozpočet Dolní Dubňany

2,10 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 200 000 Kč
Upravený rozpočet 245 000 Kč
Skutečné čerpání 233 356 Kč
Čerpání 95,25 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Opravy a udržování 117 000 162 000 161 248 99,54
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 50 000 50 000 40 387 80,77
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 24 000 24 000 0 0,00
Elektrická energie 7 000 7 000 6 997 99,96
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 000 2 000 1 481 74,05
Nákup materiálu jinde nezařazený 0 0 23 243 0,00
Celkem 200 000 245 000 233 356 95,25
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

DD-rozpocet 2023.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 97,42 KiB

Festival

Festival dechových hudeb

Krizport

logo

ČEZ

Skupina ČEZ

Infocentrum

Infocentrum JE Dukovany

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka