Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Rozpočet

Rozpočet Dolní Dubňany

Bezpečnost a veřejný pořádek Pododdíl Požární ochrana Paragraf Požární ochrana
1,42 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 80 000 Kč
Upravený rozpočet 172 000 Kč
Skutečné čerpání 157 097 Kč
Čerpání 91,34 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Služby peněžních ústavů 23 000 23 000 19 558 85,03
Opravy a udržování 20 000 0 0 0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000 102 000 101 714 99,72
Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 10 000 11 056 110,56
Pohonné hmoty a maziva 10 000 10 000 1 519 15,19
Nákup ostatních služeb 6 500 6 500 2 750 42,31
Ostatní nákupy jinde nezařazené 500 500 500 100,00
Dary fyzickým osobám 0 20 000 20 000 100,00
Celkem 80 000 172 000 157 097 91,34
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

DD-rozpocet 2023.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 97,42 KiB

Festival

Festival dechových hudeb

Krizport

logo

ČEZ

Skupina ČEZ

Infocentrum

Infocentrum JE Dukovany

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka